ASDEP Alımı Duyuru

ASDEP Alımı Duyuru

ASDEP Personeline yönelik yapılmış olan sınav sonuçları ekte açıklanmıştır.
-Kişilere ayrıca duyuru yapılmayacaktır.
-Sıralamaya itirazlar 24.02.2017 tarihi mesai bitimine  kadar  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  dilekçe ile yapılabilecektir.
-İtiraz süresi sonunda liste kesinleşecek olup listede ilk dörde giren kişiler mülakat için ilan edilecek daha sonraki bir tarihte çağrılacaktır.

Liste için tıklayın.