Danışma Yönlendirme / ASDEP Görevlisi alımı ilanı

KASTAMONU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE
“AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI” (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE
DANIŞMA YÖNLENDİRME ELEMANI/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR.

 
Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için;
4734 Sayılı kanunun Ek 8.inci maddesi ve “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ve Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik’in 5. Maddesi doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup; Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün belirleyeceği çalışma bölgelerinde görevlendirilmek üzere 1 Danışma Yönlendirme / ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.
 Başvuranlar arasından puan sıralamasına göre  puanı en yüksek dört kişi arasından bir kişinin mülakat yoluyla alımı yapılacaktır.
Ön başvurular, 15 Şubat 2017 tarihine kadar  gerçekleştirilecek olup; aşağıdaki şartları uygun olanların;
 
1. Türk vatandaşı olan,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
4. Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY,DHKPC,DAEŞ v.b. terör örgütleri ile irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan.
6. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
7. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri lisans mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kuramlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
8. ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden  puan alan,
9.Kastamonu İli ve İlçelerinde  ikamet ediyor olmak,
10.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne İş Arayan kaydı bulunan
 
Adaylar;
1-İkametgâh (En az son 3  ay KASTAMONU ili ve ilçelerinde ikamet etme şartı vardır.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir),
4-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir),
5-Diplomanın aslı ya da noter onaylı örneği
6-KPSS sonuç belgesi (2016 yılı KPSS P3 puanı)
7-Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf
8-Varsa alanla ilgili sertifika ve belgeler
9-İş Kur dan alınmış iş arayan kayıt belgesi
10-Başvuru Formu (Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız.)
11-CV veya özgeçmiş belgesi
12-Başvuru dilekçesi
 
ile birlikte başvurularını 15.02.2017 günü mesai bitimine kadar şahsen Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir. Başvuru tarihinin bitiminden sonra yapılacak sıralama işleminden sonra adaylar mülakat için çağrılacaktır.
 
  
 Personel Kastamonu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde; Kastamonu Merkez ve Köyleri ile bağlı ilçe ve köylerindeki iş ve işlemleri yapmak üzere, ayrıca idarece sosyal hizmet merkezi sorumluluk sahası belirlenmek üzere Cide (sorumluluk sahası Cide, Azdavay, Pınarbaşı ve Şenpazar İlçeleri ve köyleri), İnebolu (Sorumluluk sahası İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin, Bozkurt, Küre, Abana ilçeleri ve köyleri), Tosya (Sorumluluk sahası Tosya ve köyleri) ve Taşköprü (Sorumluluk sahası Taşköprü ilçesi ve köyleri ile Hanönü ilçesi ve köyleri) ilçelerinde görevlendirilecektir.
 
 
BAŞVURU YERİ: Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Candaroğulları Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:39-A KASTAMONU
Telefon : 0 366 2149218-2124262
Faks : 0366 2149217


İLAN METNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN