İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Duyurusu

İl Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşların Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi gereğince Bakanlığımız Merkez Teşkilatında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi amacıyla Bakanlığımızca Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı yapılacaktır.

İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinden, 375 sayılı KHK'nın 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunan ve sınava girmeye hak kazanan personellere yapılacak olan sınavın yöntemi Bakanlık Makamının 02.03.2018 tarihli ve 182 sayılı Oluru ile Sözlü olarak belirlenmiştir.
 
Sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihler ekteki tabloda belirtilmiştir. Sözlü sınavda 100 puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan personeller başarılı sayılacaktır.
 
İlgilere ilanen duyurulur.

Tablo için TIKLAYINIZ

Tespit Komisyonun belirlemiş olduğu Kesin Kabul-Red listesi için TIKLAYINIZ

NOT: Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz. Hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.